Sunday, 5 June 2011

PERUBAHAN


Alhamdulillah.. Setinggi-tinggi rasa syukur ku panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA saya dapat membuat blog ini. Semoga dengan penghasilan blog ini sedikit sebanyak memberi manfaat pada kita semua. Amin.

PERUBAHAN, begitulah tajuk pertama dalam blog ini. Mungkin perkataan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, malahan ia juga membawa seribu satu erti kepada diri kita. Namun, erti perubahan yang saya maksudkan hari ini adalah perubahan yang terhasil daripada acuan KEIMANAN (CELUPAN) kepada Allah SWT.

IMAN dikatakan sebagai mencakupi keyakinan di dalam hati, pernyataan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Dengan demikian, iman mewarnai seluruh diri setiap orang mukmin secara zahir mahupun batin.

ORANG MUKMIN merupakan seorang yang telah menjadikan kalimah tauhid yang mendarah daging dan berurat berakar dalam dirinya sehingga apa yang ia yakin adalah apa yang ada dalam fikirannya, apa yang ada  dalam fikirannya adalah apa yang ia katakan, dan apa yang ia katakan itulah apa yang ia lakukan.

Kekuatan amal perbuatan seorang mukmin adalah merupakan wujud nyata dari kalimah tauhid itu.
"Itulah Celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya dibanding Allah?" (Al-Baqarah: 138)

CELUPAN yang menyeluruh itu menjadikan seorang mukmin yang memiliki keperibadian yang khas dan berbeza dengan orang lain. Bahkan, berbeza dengan dirinya sendiri ketika sebelum berubah.

Ia telah BERHIJRAH dalam erti kata lain sebenarnya, dari kehidupan jahiliyah yang gelap gelita menuju kehidupan ISLAM yang terang menderang.

PERUBAHAN secara total inilah yang dikehendaki Allah agar ia dapat merasakan kedamaian selamanya.
"Hai Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam kedamaian (ISLAM) secara keseluruhannya dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan." (Al-baqarah: 208)

ISLAM sebagai sistem yang terdiri atas akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Atas dasar itu, perubahan ini meliputi:

1) perubahan pada aspek ideologi dan keyakinan
2) perubahan pada aspek pemikiran dan intelektual
3) perubahan pada aspek emosi dan perasaan
4) perubahan pada aspek perilaku

PERUBAHAN yang demikianlah yang melahirkan generasi umat yang baru dengan identiti dan keperibadian khas, berbeza dengan yang lain. Kerana yang mewarnainya adalah kalimatullah yang tertinggi maka ia adalah keperibadian yang bernilai tinggi.

"Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat." (Al-Mujadalah: 11)

Ayat ini juga merupakan FALSAFAH yang digunakan oleh KOLEJ TEKNOLOGI DARULNAIM. Oleh itu, kalau anda ingin BERUBAH, di KTD adalah tempat yang terbaik. Kerana keseimbangan PERUBAHAN itu tadi diterapkan melalui proses Pembangunan Sahsiah Terpuji (PESAT) yang menjadi keutamaan KTD.Jadi apa tunggu lagi? cepat MARILAH kita BERUBAH. Memperbaiki diri dan ajaklah yang lain agar hidup kita memperoleh redha Allah SWT.

"We Have To CHANGE Our Self, Then Our Self Have To CHANGE THE WORLD"
Ibnu Salleh.

0 comments:

Post a Comment